Certifikované štúdium:
Finančné riadenie: jazykovo-komunikačný workshop v angličtine

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celého kurzu.

Čas trvania: 11 dní
8.30-16.00

Téma

Školenie vám poskytne praktický prehľad základnej terminológie z oblasti finančného riadenia firiem, funkčných fráz, ktoré sa v tomto kontexte používajú a možnosť precvičiť si získané vedomosti priamo v praxi.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Popis

Jazyková nadstavba odborného školenia Finančné riadenie firmy vás prenesie v tematike do sveta komunikácie v angličtine.

Školenie vám poskytne praktický prehľad základnej terminológie z oblasti finančného riadenia firiem, funkčných fráz, ktoré sa v tomto kontexte používajú a možnosť precvičiť si získané vedomosti priamo v praxi.

Jazykové školenie bude mať štruktúru PPP (Presentation, Practice, Production) a bude tak spĺňať atribúty kvalitného jazykového vzdelávania.

Vďaka predchádzajúcej odbornej jazykovej diagnostike budú obsah, metodika aj materiály prispôsobené konkrétnym účastníkom školenia. Následná spätná väzba tak bude cielená a relevantná pre jednotlivých účastníkov.

Kontaktná osoba

Zuzana Cmorejová
zuzana.cmorejova@dashofer.sk
0910/343 747

Obsah

Lexika („slovíčka, slovíčka, slovíčka“)

 • Financial essentials – základné pojmy z oblasti finančného manažmentu a ich použitie v praxi
 • Financial reports – základná terminológia, ktorá sa používa vo finančných výkazoch
 • Numbers, figures and trends – ako pomenovať číselné vyjadrenia a trendy rýchlo, správne a s istotou

Komunikácia („slovíčka nie sú všetko“)

 • Describing trends – kvalitatívne a kvantitatívne vyjadrenie trendov, opis grafu a vývoja)
 • Corporate finance – ako hovoriť o základných ukazovateľoch výkonu
 • Financial reports (P&L accounts, Balance sheets, Cashflow accounts) – ako opísať finančné výkazy a kauzálne vzťahy v nich

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:
Od 25.5.2018 nájdete viac informácií o zhromažďovaní a používaní údajov v našich podrobných pravidlách ochrany osobných údajov. Tieto informácie nájdete na našej webstránke na Ochrana osobných údajov.

Čo získate

 • Prehľad základnej terminológie z oblasti finančného riadenia spoločnosti.
 • Prehľad funkčných fráz, ktoré sa používajú v tomto kontexte.
 • Príležitosť precvičiť si terminológiu a funkčné frázy v praktických komunikačných cvičeniach.
 • Relevantnú spätnú väzbu na vlastný komunikačný výkon.
 • Tipy na ďalšie štúdium a oblasti jazykového vzdelávanie – ako ďalej?

Certifikát

 • Certifikát potvrdzuje odborné vydavateľstvo Verlag Dashöfer, s. r. o., a spoločnosť
 • Ako príjemca certifikátu máte konkurenčnú výhodu na trhu prácea väčšiu dôveru zamestnávateľov vo vaše vedomosti.
 • Vzdelávanie ponúka dôkladnú prípravu na skúšku, mentorovanie a poradenstvo odborníkov.

Cieľová skupina

Jazykovo-komunikačné školenie je určené pre všetkých, ktorí komunikujú o podnikových financiách po anglicky, čítajú finančné výkazy v angličtine, prípadne po anglicky reportujú o výkone firmy z hľadiska financií.

Lektor

Mgr. Zuzana Štrbáková CELTA, lektorka a spoluzakladateľka Edifiers s.r.o.

Vyštudovala anglický jazyk a psychológiu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Počas štúdia sa špecializovala na psycholingvistiku a venovala sa problematike vzniku komunikačných bariér v jazykovom vzdelávaní dospelých. Má viac ako 20 rokov skúseností s vyučovaním anglického jazyka vo firemnom prostredí, kde viedla aj komunikačné tréningy zamestnancov. Ďalšie odborné vzdelanie získala v Brightone, vo Veľkej Británii, kde niekoľko rokov pôsobila ako lektorka v jazykovej škole.

Je spoluzakladateľkou a spolumajiteľkou spoločnosti Edifiers s.r.o., kde sa špecializuje na odbornú angličtinu a tvorbu nových kurzov, školení a didaktických materiálov.

Výhody kurzu

 • Kurz vedie kvalitný lektor.
 • Individuálny prístup k zákazníkovi a garantovaný počet účastníkov (maximálne 10 osôb na kurze).
 • Potvrdenie vašich vedomostí a vydaný certifikát po úspešnom zvládnutí tém kurzu.
 • Moderné prostredie, komplexné študijné podklady.
 • Vzájomné zdieľanie, výmena skúseností medzi účastníkmi a lektorom.

Garant certifikátu

Edifiers             Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Harmonogram

Harmonogram:

 1. deň: 9.00 – 16.00 h  (25.9.2020)
 2. deň: 9.00 – 16.00 h  (2.10.2020)
 3. deň: 9.00 – 16.00 h  (9.10.2020)

 

 • 08:30 – 09:00 registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00 prednáška
 • 12:00 – 13:00 obed
 • 13:00 – 16:00 prednáška a diskusia

Termíny a prihlásenie - Finančné riadenie: jazykovo-komunikačný workshop v angličtine

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.