Certifikované štúdium:
Finančné (zrozumiteľné) riadenie firmy I.

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celého kurzu a plnohodnotný obed.

Čas trvania: 3 dni
8.30-16.00

Téma

NOVINKA: Prinášame vám nový kurz, ktorý potvrdí známe teórie z vášho podnikania na konkrétnych situáciách. Školenie vám poskytne praktické informácie z finančného riadenia väčšiny oddelení podniku (finančná analýza, finančné výkazycontrolling, procurement, logistika, účtovníctvo a ďalšie).

termín

Počet seminárov k dispozícií : 9
Najbližší termín: 2.12.2020 - 4.12.2020
Miesto: ONLINE

Popis

NOVINKA: Prinášame vám rozvojový program, ktorý potvrdí známe teórie z vášho podnikania na konkrétnych situáciách. Školenie vám poskytne praktické informácie z oblastí plánovania,finančného riadenia, finančnej analýzy a controllingu.

Detaily v kontexte celku, ako aj teóriu lektor odprezentuje zrozumiteľnou a zábavnou formou. Každý modul sa začína reálnym príbehom, na ktorom lektor s účastníkmi analyzujú príčinu, hľadajú optimálne riešenie a porovnávajú s už známym výsledkom. Tieto kroky sa opierajú o známu teóriu, prípadne o realitu odporujúcu dovtedajším znalostiam účastníkov.

Pridanou hodnotou pre účastníkov je bezplatná konzultácia z oblasti finančného riadenia počas 6 mesiacov po absolvovaní kurzu.

Na školenie nadväzuje druhý modul vzdelávacej aktivity: Finančné (zrozumiteľné) riadenie firmy II.

Kontaktná osoba

Zuzana Cmorejová
zuzana.cmorejova@dashofer.sk
0910/343 747

Obsah

VYMEDZENIE POJMOV („trocha teórie nikomu neuškodí“)

 • Cieľ a úlohy (nielen) finančného riadenia
 • Prostredie (nielen) finančného riadenia
 • Úrovne (nielen) finančného riadenia
 • Typy a procesy (nielen) finančných rozhodnutí
 • Individuálne verzus skupinové rozhodovanie

CIEĽ („ak nevieme, kam chceme ísť, nikdy tam neprídeme“)

 • Význam, funkcia, charakter a kľúčové prvky plánovania
 • Strategické a operatívne plánovanie  vo vzťahu k ostatným oddeleniam podniku
 • Stanovenie prioritného SMART cieľa (špecifickosť, merateľnosť, akceptovanie, (ne-)reálnosť a časový rámec)
 • Projektovanie (4W) realizácie dosahovania cieľov
 • Organizovanie dosahovania cieľov, organizačná štruktúra (formalizovaná, centralizovaná vs autonómna) a delegovanie právomocí

FINANČNÉ RIADENIE („lacno kúpiť, draho predať a hlavne neskoro platiť faktúry“ – Básnici...)

 • Kalkulácia: finančné vyjadrenie nefinančných cieľov (zisk, výnosy, náklady počas finančného roka)
 • Stanovenie a konsolidácia požiadaviek a zdrojov (dostupných aj požadovaných)
 • Stanovenie plánu nákupu v závislosti od plánu výroby a/alebo predaja
 • TCO – Total Costs of Ownership nákupu
 • Stanovenie efektívneho nákupu (čo, kedy a ako nakupovať) 

FINANČNÁ ANALÝZA („o peniaze ide až v prvom rade“)

 • Finančné výkazy (účtovná závierka, peňažné toky - cash flow, Saldokonto pohľadávok a záväzkov, Kniha objednávok) a ako im rozumieť
 • Spôsoby finančnej analýzy z pohľadu cieľa analýzy
 • Druhy finančnej analýzy: syntetická – analytická, periodická – ad hoc, orientačná – hĺbková,
 • Analýza ukazovateľov a hodnôt
 • Firma (oddelenie) v kríze: skutočne?

KONTROLA vs. CONTROLLING („nehoda nie je náhoda“)

 • Stanovenie vhodných (nielen) finančných kritérií kvality: dôležitosť a počet
 • Stanovenie kontrolných bodov: požadovaný stav v určenom čase
 • Spôsob reakcie manažmentu: manuál pre prípad krízového stavu
 • BCP – Business Continuity Plan pre každú pozíciu (nielen pre firmu)
 • Operational Excellence

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:
Od 25.5.2018 nájdete viac informácií o zhromažďovaní a používaní údajov v našich podrobných pravidlách ochrany osobných údajov. Tieto informácie nájdete na našej webstránke na Ochrana osobných údajov.

Čo získate

 • Nové informácie z oblasti finančného riadenia.
 • Netradičný pohľad na známe skutočnosti a ich kombinácie.
 • Možnosť overiť si, či procesy, ktoré vo finančnom riadení využívate, sú v súlade s modernými trendmi.
 • Množstvo informácií, ako moderné trendy využiť v praxi.
 • Bezplatné 6-mesačné poradenstvo k témam prezentovaným počas kurzu.
 • Možnosť podeliť sa o svoje skúsenosti (poučenie nielen z krízového vývoja).
 • Certifikát.

Certifikát

 • Certifikát potvrdzuje odborné vydavateľstvo Verlag Dashöfer, s. r. o.
 • Ako príjemca certifikátu máte konkurenčnú výhodu na trhu práce väčšiu dôveru zamestnávateľov vo vaše vedomosti

Cieľová skupina

Školenie je určené súčasným a budúcim finančným riaditeľom, finančným manažérom, finančným controllerom a všetkým tým, ktorí si chcú rozšíriť znalosti v oblasti riadenia podnikov.

Lektor

Ing. Peter Andrišin

Ing. Peter Andrišin

Skúsenosti s riadením firiem získal na rôznych pozíciách v medzinárodných aj slovenských firmách v priebehu viac ako 20 rokov. Na Slovensku úspešne budoval a pomohol firmám v problémoch transformovať sa na ziskové spoločnosti atraktívne pre zamestnancov. V čase krízy prispel k rozvoju viacerých obchodných spoločností zmenou stratégie, zmenou procesov, zavedením controllingu a dôslednej kontroly spolu s vytvorením nových atraktívnych produktov. Výsledky a postupy k ich dosiahnutiu prezentoval na viacerých medzinárodných konferenciách v Európe. Špecializuje sa na finančný manažment, no výrazné úspechy dosiahol v oblasti riadenia ľudí, projektového riadenia a manažmentu zmien.

Garant certifikátu

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Miesto konania

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

GPS súradnice

N 48°09'25.1" E 17°06'37.9" ‎

MHD

 • SMER: z Mlynské Nivy na závstavku Nám. Franza Liszta: 210, 21
 • SMER: z Petržalky na zástavku SAV: 93, 83, 84
 • SMER: z Dúbravky na zástavku SAV: 93, 83, 84, 212

BEZPLATNÉ PARKOVANIE

 • Parkovisko na Šancovej ulici - IMHD Karpatská (GPS: 48.156420532, 17.112048268)
 • Parkovanie je možné po predložení vouchera, ktorý obdržíte e-mailom najneskôr deň pred konaním kurzu.

Mapa

Harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia

Termíny a prihlásenie - Finančné (zrozumiteľné) riadenie firmy I.

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • ONLINE
 • 2.12.2020 - 4.12.2020
 • Ing. Peter Andrišin
 • 750,00 EUR + DPH
Input:
 • Bratislava
 • 18.1.2021 - 20.1.2021
 • Ing. Peter Andrišin
 • 750,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 18.1.2021 - 20.1.2021
 • Ing. Peter Andrišin
 • 750,00 EUR + DPH
Input:
 • Bratislava
 • 19.4.2021 - 21.4.2021
 • Ing. Peter Andrišin
 • 750,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 19.4.2021 - 21.4.2021
 • Ing. Peter Andrišin
 • 750,00 EUR + DPH
Input:
 • Bratislava
 • 16.8.2021 - 18.8.2021
 • Ing. Peter Andrišin
 • 750,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 16.8.2021 - 18.8.2021
 • Ing. Peter Andrišin
 • 750,00 EUR + DPH
Input:
 • Bratislava
 • 10.11.2021 - 12.11.2021
 • Ing. Peter Andrišin
 • 750,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 10.11.2021 - 12.11.2021
 • Ing. Peter Andrišin
 • 750,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.

Fotogaléria

Video

Pozvánka na certifikovaný kurz: Finančné (zrozumiteľné) riadenie firmy I.

Záznam