Prehľad certifikovaných kurzov

Právo a manažment

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 750 € bez DPH
Cena zahŕňa pracovné materiály v online forme.

Čas trvania: 3 dni
8.30-16.00

Na stránku kurzu

Téma

Vzdelávací program vám ponúkne ucelené informácie a komplexný prierez problematikou verejného obstarávania. Získate prehľad o aktuálnej legislatíve, príprave a procesoch verejného obstarávania. Lektorka sa bude venovať aj podlimitným zákazkám a zákazkám s nízkou hodnotou.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 4
Najbližší termín:
30.7.2020 - 7.8.2020
Miesto: ONLINE

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 1200 € bez DPH
Cena zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celého kurzu a plnohodnotný obed.

Čas trvania: 3 dni
8.30-16.00

Na stránku kurzu

Téma

3 dni skutočného trénovania, experimentovania, skúšania a testovania. Výborné praktické cvičenia s okamžitou spätnou väzbou, oceňujúcou aj rozvojovou. Počúvaj! Komunikuj! Porozumej! Prestaň rozprávať, začni komunikovať. Odhaľ tajomstvá efektívnej a presvedčivej komunikácie.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 4
Najbližší termín:
19.8.2020 - 21.8.2020
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 1300 € bez DPH
Cena zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celého kurzu a plnohodnotný obed.

Čas trvania: 7 dní
8.30-14.00

Na stránku kurzu

Téma

Kurz je zameraný na zvýšenie kompetencií a vedomostí v oblasti poznania a práce s dátami B2B. Cieľom je pripraviť kompetentné osoby na výkon ich funkcie a napomôcť im pri plnení ich povinností.

Kurz je zložený z dvoch modulov. Prvá časť kurzu je zameraná na zdroje, analýzu dát a ich efektívne využívanie. Rovnako rieši dáta a ich spracovanie z pohľadu GDPR. Druhý modul je technický, zameraný na zložité funkcie a makrá v programe Excel a programovací jazyk SQL. V trvaní 7 dní ponúkneme účastníkom kvalitné informácie použiteľné v praxi v podaní expertov z odboru. Kurz je akreditovaný MŠVVŠ SR.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 2
Najbližší termín:
21.9.2020 - 13.10.2020
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 850 € bez DPH
Cena zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celého kurzu a plnohodnotný obed.

Čas trvania: 4 dni
8.30-14.00

Na stránku kurzu

Téma

Kurz je zameraný na zvýšenie kompetencií a vedomostí DPO pracovníkov. Cieľom je pripraviť zodpovedné osoby na výkon ich funkcie a napomôcť im pri plnení ich povinností. Počas kurzu absolvujete školenia (3 dni), budete mať čas na samoštúdium a zúčastníte sa praktického workshopu (1 deň). Kurz je ukončený testom a potvrdením o absolvovaní školenia.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 6
Najbližší termín:
24.9.2020 - 23.10.2020
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 1200 € bez DPH
Cena zahŕňa pracovné materiály v online forme.

Čas trvania: 3 dni
8.30-16.00

Na stránku kurzu

Téma

Staňte sa sebavedomým prezentátorom a rečníkom. Objavte svoju rečnícku silu. Naučte sa presvedčivo prezentovať a rozprávať. Objavte váš vlastný pôsobivý a prirodzený štýl, ktorý vám pomôže získať si vaše publikum.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 2
Najbližší termín:
12.10.2020 - 14.10.2020
Miesto: ONLINE

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 900 € bez DPH
Cena zahŕňa pracovné materiály v online forme.

Čas trvania: 3 dni
8.30-16.00

Na stránku kurzu

Téma

Jedinečný rozvojový program pre konateľov, majiteľov, vedúcich pracovníkov, manažérov. Kurz je vedený zážitkovou  a inšpiratívnou formou. Prednášky sú kombinované s diskusiou a prípadovými štúdiami. Kurz je možné absolvovať v celku, alebo modulovo.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 8
Najbližší termín:
13.10.2020 - 3.11.2020
Miesto: ONLINE

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 950 € bez DPH
Cena zahŕňa pracovné materiály v online forme.

Čas trvania: 5 dní
8.30-16.00

Na stránku kurzu

Téma

Vedúci pracovníci vo výrobe či stavebníctve často čelia veľkým výzvam. Okrem odborných vedomostí si ich funkcia vyžaduje aj manažérske zručnosti. Práve tie si môžete osvojiť na kurze Vedúci pracovník vo výrobe a stavebníctve. 

termín

Počet seminárov k dispozícií: 2
Najbližší termín:
25.11.2020 - 8.12.2020
Miesto: ONLINE

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 3000 € bez DPH
Cena zahŕňa pracovné materiály v online forme.

Čas trvania: 1 dni
8.30-16.00

Na stránku kurzu

Téma

Kurz sa venuje problematike praktického plánovania a riadenia projektov so zameraním na úspešné získanie medzinárodného certifikátu projektového riadenia podľa svetového štandardu IPMA® (International Project Management Association). Naučíte sa, ako viesť projekty efektívne, podľa celosvetovo overených „best practices“.

Záujemcovia môžu po ukončení kurzu požiadať o vykonanie medzinárodnej certifikačnej skúšky. Vykonanie certifikačnej skúšky IPMA® je dobrovoľné. Čas a náklady na certifikáciu IPMA® nie sú zahrnuté v tomto kurze. V rámci kurzu vás však na certifikáciu veľmi kvalitne pripravíme.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 1950 € bez DPH
Cena zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie počas celej doby kurzu.

Čas trvania: 1 dni
8.30-16.00

Na stránku kurzu

Téma

Prinášame praktickú sériu workshopov zameraných na pochopenie zákazníka, zmenu komunikácie a zlepšenie vašich výsledkov v oblasti predaja, marketingu a zákazníckej skúsenosti.

termín

Momentálne nemáme na výber žiaden termín. Ak máte záujem o seminár na túto tému, napíšte nám cez kontaktný formulár.