Prehľad certifikovaných kurzov

Financie a finančné riadenie

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 750 € bez DPH
Cena zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celého kurzu a plnohodnotný obed.

Čas trvania: 3 dni
8.30-16.00

Na stránku kurzu

Téma

NOVINKA: Prinášame vám nový kurz, ktorý potvrdí známe teórie z vášho podnikania na konkrétnych situáciách. Školenie vám poskytne praktické informácie z finančného riadenia väčšiny oddelení podniku (finančná analýza, finančné výkazycontrolling, procurement, logistika, účtovníctvo a ďalšie).

termín

Počet seminárov k dispozícií: 4
Najbližší termín:
9.9.2020 - 11.9.2020
Miesto: Bratislava
Najbližší garantovaný termín: 9.9.2020 - 11.9.2020
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 650 € bez DPH
Cena zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celého kurzu a plnohodnotný obed.

Čas trvania: 3 dni
8.30-16.00

Na stránku kurzu

Téma

Školenie vám poskytne praktický prehľad základnej terminológie z oblasti finančného riadenia firiem, funkčných fráz, ktoré sa v tomto kontexte používajú a možnosť precvičiť si získané vedomosti priamo v praxi.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 2
Najbližší termín:
25.9.2020 - 9.10.2020
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 800 € bez DPH
Cena zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celého kurzu a plnohodnotný obed.

Čas trvania: 3 dni
8.30-16.00

Na stránku kurzu

Téma

Praktický kurz pre kontrolórov 21. storočia. Naučíte sa vypracovať nákladové modely, finančné plány a následne navrhnúť ich prepojenie s predajným, výrobným, marketingovým či personálnym plánom.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 2
Najbližší termín:
12.10.2020 - 14.10.2020
Miesto: ONLINE

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 450 € bez DPH
Cena zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celého kurzu a plnohodnotný obed.

Čas trvania: 2 dni
8.30-16.00

Na stránku kurzu

Téma

Kurz je nadstavbou trojdňového školenia Finančné (zrozumiteľné) riadenie firmy I. Absolventi majú priestor na doplnenie a rozšírenie svojich vedomostí z oblasti finančného riadenia, finančnej analýzy manažmentu rizík.

Lektor sa zameriava na praktické detaily v kontexte celku, podložené teóriou. Usiluje sa vážne veci prezentovať nevážne.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 2
Najbližší termín:
15.10.2020 - 16.10.2020
Miesto: Bratislava