Prehľad certifikovaných kurzov

Právo a manažment

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 3000 € bez DPH
Cena zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celého kurzu a plnohodnotný obed.

Čas trvania: 6 dní
8.30-16.00

Na stránku kurzu

Téma

Kurz sa venuje problematike praktického plánovania a riadenia projektov so zameraním na úspešné získanie medzinárodného certifikátu projektového riadenia podľa svetového štandardu IPMA® (International Project Management Association). Naučíte sa, ako viesť projekty efektívne, podľa celosvetovo overených „best practices“.

Záujemcovia môžu po ukončení kurzu požiadať o vykonanie medzinárodnej certifikačnej skúšky. Vykonanie certifikačnej skúšky IPMA® je dobrovoľné. Čas a náklady na certifikáciu IPMA® nie sú zahrnuté v tomto kurze. V rámci kurzu vás však na certifikáciu veľmi kvalitne pripravíme.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 2
Najbližší termín:
22.9.2020 - 4.11.2020
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 850 € bez DPH
Cena zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celého kurzu a plnohodnotný obed.

Čas trvania: 4 dni
8.30-14.00

Na stránku kurzu

Téma

Kurz je zameraný na zvýšenie kompetencií a vedomostí DPO pracovníkov. Cieľom je pripraviť zodpovedné osoby na výkon ich funkcie a napomôcť im pri plnení ich povinností. Počas kurzu absolvujete školenia (3 dni), budete mať čas na samoštúdium a zúčastníte sa praktického workshopu (1 deň). Kurz je ukončený testom a potvrdením o absolvovaní školenia.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 6
Najbližší termín:
24.9.2020 - 23.10.2020
Miesto: Bratislava
Najbližší garantovaný termín: 24.9.2020 - 23.10.2020
Miesto: Bratislava

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 750 € bez DPH
Cena zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celého kurzu a plnohodnotný obed.

Čas trvania: 15 dní
8.30-16.00

Na stránku kurzu

Téma

Vzdelávací program vám ponúkne ucelené informácie a komplexný prierez problematikou verejného obstarávania. Získate prehľad o aktuálnej legislatíve, príprave a procesoch verejného obstarávania. Lektorka sa bude venovať aj podlimitným zákazkám a zákazkám s nízkou hodnotou.

termín

Počet seminárov k dispozícií: 2
Najbližší termín:
28.9.2020 - 16.10.2020
Miesto: Bratislava