Certifikované štúdium:
IFRS 9 – Finančné nástroje

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celého kurzu a plnohodnotný obed.

Čas trvania: 2 dni
8.30-16.00

Téma

Dvojdňový kurz venovaný téme IFRS 9 so zameraním na účtovanie úverov, cenných papierov, faktúr a iných pohľadávok a záväzkov, opravných položiek a zabezpečovacieho účtovníctva.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 4
Najbližší termín: 15.2.2021 - 16.2.2021
Miesto: Bratislava

Popis

Prijatie štandardu IFRS 9 je od januára 2018 povinné pre všetky účtovné jednotky, ktoré zostavujú účtovnú závierku podľa IFRS.

Účtovný štandard sa týka finančných inštitúcií, ktoré majú významný finančný majetok. Ovplyvňuje aj všetky spoločnosti, ktoré vo svojej účtovnej závierke vykazujú obchodné pohľadávky, vnútroskupinové pôžičky, používajú zabezpečovacie nástroje alebo iné finančné nástroje, na ktoré sa vzťahuje metodika zníženia hodnoty podľa IFRS 9.

Komplikovanú tému zameranú na IFRS 9 Finančné nástroje vám vysvetlí skúsený odborník Ing. Martin Svitek. Účastníci majú zaručený individuálny prístup zo strany lektora, téma je podaná zrozumiteľne a doplnená príkladmi z praxe.

Obsahom kurzu je účtovanie úverov, cenných papierov, faktúr a iných pohľadávok a záväzkov, opravných položiek a zabezpečovacieho účtovníctva. Lektorom dvojdňového programu je Ing. Martin Svitek.

Kontaktná osoba

Zuzana Cmorejová
zuzana.cmorejova@dashofer.sk
0910/343 747

Obsah

 • Vysvetlenie definícií v oblasti finančných nástrojov podľa IAS 32 – finančné aktíva, finančné záväzky, nástroje vlastného imania
 • Základné oceňovacie metódy finančných nástrojov – reálna hodnota, amortizovaná hodnota
 • Model klasifikácie a oceňovania finančných aktív – kritérium zmluvných cash-flows a biznis modelu
 • Model klasifikácie a oceňovania finančných záväzkov
 • Príklady na účtovanie úverov (prijatých aj poskytnutých) a cenných papierov (investícií a emisií) približujúce klasifikáciu a oceňovanie v amortizovanej hodnote s výpočtom efektívnej úrokovej miery, v reálnej hodnote cez výsledok hospodárenia a cez OCI
 • Účtovanie derivátov a vložených derivátov
 • Odúčtovanie finančných aktív a záväzkov
 • Pravidlá zníženia hodnoty finančných nástrojov (opravných položiek) – model očakávaných úverových strát
 • Posudzovanie významného nárastu úverového rizika – rozlišovanie medzi fázou 1 a fázou 2
 • Požiadavky na výpočet opravných položiek
 • Špecifické pravidlá v oblasti opravných položiek – fáza 3, finančné aktíva v reálnej hodnote cez OCI, POCI
 • Praktické príklady na výpočet opravných položiek – poskytnuté úvery, obchodné pohľadávky
 • Základy zabezpečovacieho účtovníctva (hedgingu) podľa IFRS 9
 • Prehľad požiadaviek na zverejnenia podľa IFRS 7

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:
Od 25.5.2018 nájdete viac informácií o zhromažďovaní a používaní údajov v našich podrobných pravidlách ochrany osobných údajov. Tieto informácie nájdete na našej webstránke na Ochrana osobných údajov.

Čo získate

 • Základnú orientáciu v komplikovanej problematike medzinárodných účtovných štandardov IFRS 9.
 • Individuálny prístup zo strany lektora a možnosť riešiť a konzultovať problémy z vašej praxe.
 • Kurz je vedený v slovenskom jazyku.
 • Kvalitne spracované pracovné podklady na kurz.
 • Certifikát.

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre účtovníkov a zamestnancov, ktorí sa zaoberajú účtovaním a oceňovaním finančného majetku, finančných záväzkov. Je vhodný pre všetkých, ktorých práca si vyžaduje ovládanie danej problematiky.

Lektor

svitek-100-115.jpg

Ing. Martin Svitek, PhD. je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od roku 2004 pôsobí ako metodik pre IFRS v bankovom sektore z toho od roku 2009 v centrále nadnárodnej bankovej skupiny vo Viedni. Je zapojený do činností účtovného výboru Európskej asociácie sporiteľní. Od roku 2009 sa venuje poskytovaniu školení zameraných predovšetkým na oblasť finančných nástrojov podľa IFRS, ktoré realizuje cez svoju spoločnosť AFIT, s.r.o. Je autorom monografie Finančné nástroje podľa IFRS/IAS.

Výhody kurzu

 • Obsah kurzu je postavený tak, aby ste získali kvalitný teoretický základ, ako aj konkrétne poznatky z praxe.
 • Prebieha v malej skupine účastníkov – garantujeme maximálny počet 12 účastníkov.
 • Individuálny prístup lektorov počas kurzu a možnosť ďalších konzultácií.
 • Lektor je odborník z praxe.
 • Získanie certifikátu.
 • Ucelené a komplexné podklady na školenie.

Garant certifikátu

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Miesto konania

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

GPS súradnice

N 48°09'25.1" E 17°06'37.9" ‎

MHD

 • SMER: z Mlynské Nivy na závstavku Nám. Franza Liszta: 210, 21
 • SMER: z Petržalky na zástavku SAV: 93, 83, 84
 • SMER: z Dúbravky na zástavku SAV: 93, 83, 84, 212

BEZPLATNÉ PARKOVANIE

 • Parkovisko na Šancovej ulici - IMHD Karpatská (GPS: 48.156420532, 17.112048268)
 • Parkovanie je možné po predložení vouchera, ktorý obdržíte e-mailom najneskôr deň pred konaním kurzu.

Mapa

Harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  obed
 • 12:30 – 16:00  prednáška a diskusia

Termíny a prihlásenie - IFRS 9 – Finančné nástroje

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • Bratislava
 • 15.2.2021 - 16.2.2021
 • Ing. Martin Svitek PhD.
 • 500,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 15.2.2021 - 16.2.2021
 • Ing. Martin Svitek PhD.
 • 500,00 EUR + DPH
Input:
 • Bratislava
 • 28.10.2021 - 29.10.2021
 • Ing. Martin Svitek PhD.
 • 500,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 28.10.2021 - 29.10.2021
 • Ing. Martin Svitek PhD.
 • 500,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.