Certifikované štúdium:
Leadership akadémia - Skrytý svet lídra

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 900 € bez DPH
Cena zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie počas celého kurzu a plnohodnotný obed.

Čas trvania: 1 dni
8.30-16.00

Téma

Jedinečný rozvojový program pre konateľov, majiteľov, vedúcich pracovníkov, manažérov. Kurz je vedený zážitkovou  a inšpiratívnou formou. Prednášky sú kombinované s diskusiou a prípadovými štúdiami. Kurz je možné absolvovať v celku, alebo modulovo.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 8
Najbližší termín: 10.3.2020
Miesto: Bratislava

Čo získate

 • Inšpiráciu, ktorá vychádza zo života skúsených ľudí – lídrov.
 • Partnerskú diskusiu v témach, ako viesť tím a jednotlivcov v tíme aj pri rozdielnych generáciách a rozdielnych motívoch ľudí.
 • Odpoveď na otázky, čo nám priniesla doba a potreba nárokov na nové zručnosti.
 • Návod, ako sa orientovať v spleti všetkých osobných rozvojových tém.
 • Návod, ako zostať efektívny a pokojný aj pri nárokoch na zahltenosť informáciámi a podnetmi v tejto digitálnej dobe.
 • Čím všetkým je konfrontovaný majiteľ firmy? Ako vidí svoju firmu majiteľ a líder a ako ju pravedpodobne vidia ostatní zamestnanci?
 • Ako to vidia ostatní kolegovia v skupine primeraný sharing a do toho zážitok z interaktívnej formy vzdelávania a metodiky.

Popis

Jedinečný rozvojový program pre konateľov, majiteľov, manažérov. Kurz je vedený zážitkovou  a inšpiratívnou formou. Prednášky sú kombinované s diskusiou a prípadovými štúdiami.

Kurz je zložený z 3 modulov:

 1. modul: Vedenie rôznych generácií – 1-dňový interaktívny tréningový program
 2. modul: Osobná efektivita – 1-dňový interaktívny tréningový program
 3. modul: Leaders Skills 21. Cent. – 1-dňový interaktívny workshop s externým hosťom

Kurz Svet lídra je rozvojový program určený majiteľom, konateľom, manažérom malých a stredných firiem, ktorí cítia, že ich firma:

 • Rýchlo rastie a je žiaduce sa viac venovať vedeniu ľudí než to bolo nutné doteraz.
 • Zamestnáva rôzne generácie a je potrebné nájsť vhodný spôsob, ako dokážu spolu fungovať efektívne.

Kontaktná osoba

Zuzana Cmorejová
zuzana.cmorejova@dashofer.sk
0910/343 747

Obsah

1. modul: Vedenie rôznych generácií

     PEOPLE MANAGEMENT

 • Práca s rôznymi členmi tímu – Nováčik verzus stabilný alebo vyhorený člen tímu
 • Rozdielne motivátory – Jednotlivé úrovne skrytých podnetov a ich naplnenie – motivátory 21. storočia
 • Práca s rôznymi generáciami – Rôzne nároky jednotlivých generácií si vyžadujú rôzne alternatívy spôsobov vedenia
 • Práca s potenciálom – Koučing, mentoring, delegovanie – dohoda, dôvera, úlohy, kontrola, vytváranie zastupiteľnosti

    RELATION A EMOTION MANAGEMENT

 • Práca s emóciami Akú emóciu mám a aký má pre mňa odkaz?
 • Riadenie vlastných emócií v náročných situáciách
 • Vývoj tímov – Kde sa váš tím nachádza v zrelosti a čo s tým?
 • Tímová synergia – Význam atmosféry
 • Empatia, rešpekt a takt – Zručnosti na podporu a vnímanie vzťahov
 • Vytváranie pozitívnych vzťahov a atmosféry – Nálada lídra, nálada v tíme, nastavenie na ciele a firemnú kultúru

Ciele 1. modulu:

Inšpirovať sa...

 • ako fungujú rozdielne generácie a čo je pri daných generáciách podstatné
 • prečo majú motivátory dobu obmedzenú a prečo sa Maslowova pyramída potrieb v poradí motivátorov mení
 • prečo je osobnosť lídra viac ako najsofistikovanejšie štýly vedenia
 • ako pracovať konštruktívne a cielene s emóciami
 • akú moc má pozitívna atmosféra a podpora tímovosti pri vedení tímov

Počas kurzu budete trénovať aj:

 • ako viesť rozhovor s demotivovaným človekom s ohľadom na typ generácie
 • ako pracovať v rámci spoločnosti s prvkami, ktoré vám ovplyvňujú úspech spoločnosti
 • ako pracovať s vlastnými emóciami

 

2. modul: Osobná efektivita lídra

      SELF-REFLECTION

 • Sebapoznanie – poznanie vlastných zdrojov a potenciálu – Ako sa vidím ja, ako ma vidia iní, vlastnosti, postoje a schopnosti ako manažérske predpoklady vedúce k úspechu
 • Prekážky, ktoré nám bránia využívať naplno svoj potenciál – Odbúravanie bariér a riadenie negatívnych postojov cez riešenia
 • Proaktivita reaktivita – Vedomé rozhodnutie – čo môžem zmeniť, čo môžem ovplyvniť, čo mám prijať a ako to rozlíšiť
 • Moja sieť hodnôt – Čo je pre mňa dôležité, kam smerujem a ako to dosiahnem

      SELF-MANAGEMENT

 • Sebariadenie – dve úrovne sebariadenia – Vnútorná: prežívanie, postoj; vonkajšia: možnosti, riešenia
 • Ako fungovať v čase a používať nástroje na osobné plánovanie – Stanovovanie priorít a kritériá dôležitosti a naliehavosti – kto ich určuje a aký mám na to vplyv ja?
 • Osobná efektivita – kde energiu získavame a kde ju strácame, uvedomenie si energetických a časových strát
 • Ako zvládať stres a udržať vlastné zdroje – Copingové stratégie a work-life balance

 

Ciele 2. modulu:

Uvedomiť si a inšpirovať sa...

 • svoj potenciál, zručnosti, schopnosti, ako aj prekážky, ktoré stoja v ceste ich plného využívania
 • možnosti, ktoré vám môže poskytnúť zmena postoja
 • čo je pre vás dôležité, kam smerujete a ako to môžete dosiahnuť
 • aké sú vaše energetické a časové straty a čo s tým môžete urobiť

Získate tiež:

 • nástroje na osobné plánovanie
 • techniky, ktoré vás dokážu posúvať v roli lídra
 • stratégie na zvládanie záťaže a stresu

 

 3. modul: ADVANCED WORKSHOP LEADERS SKILLS 21. CENT. / interaktívny workshop s externým hosťom

      LEADERS SKILLS OF 21. CENT.

 • Ktoré skills a prečo potrebujú lídri 21. storočia? Nové formy fungovania – Nároky doby, potreby ľudí, zmeny trhu a biznis modelov
 • Od odvahy po followship – Prečo ju každý líder potrebuje? Kedy je nasledovaný? Osobnosť, charizma, moc hranica medzi zručnosťami a predispozíciou
 • Kritické myslenie / práca so zahltenosťou informáciami analýza dát schopnosť rozhodnúť sa, vedomý leadership vedomý biznis
 • Emočná, kultúrna a digitálna inteligencia potreby doby a ľudí
 • Rozhodovanie, strategické myslenie – Vplyvy na schopnosti sa efektívne a správne rozhodnúť emócie pri rozhodovaní

 

Best practices a diskusia

 • Šachový veľmajster a cielená diskusia s aplikáciou „leaders cases“

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:
Od 25.5.2018 nájdete viac informácií o zhromažďovaní a používaní údajov v našich podrobných pravidlách ochrany osobných údajov. Tieto informácie nájdete na našej webstránke na Ochrana osobných údajov.

Certifikát

Kurz je ukončený vydaným certifikátom.

Certifikát potvrdzuje odborné vydavateľstvo Verlag Dashöfer, s. r. o. a spoločnosť Life Up.

Cieľová skupina

Majiteľom, konateľom, manažérom malých a stredných firiem, ktorí chcú:

 • Vedieť, ako pracovať s rôzne motivovanými či demotivovanými ľuďmi.
 • Zlepšiť svoje manažérske zručnosti a naučiť sa oddeľovať podstatné od nepodstatného.
 • Vedieť, ako posunúť sám seba, poznať svoj potenciál a naučiť sa ho naplno využívať.
 • Aby ľudia vo firme viac spolupracovali a lepšie komunikovali.
 • Vytvárať bezpečné a motivujúce prostredie a pozitívne vzťahy.
 • Posunúť firmu vpred, ale zatiaľ nevedia ako na to.
 • Naučiť sa efektívne viesť tím.
 • Vedieť zvládať náročné a stresujúce situácie a byť schopní pracovať na svojom vnútornom prežívaní a postojoch.

Vaša firma je organizmus, ktorý má svoju chémiu, dynamiku a pravidlá príďte sa s nami zamyslieť nad mechanizmom súvislostí a vzťahov, ktoré robia vašu spoločnosť úspešným subjektom na trhu!

Lektor

Ľubica Takáčová

20 rokov pracuje v oblasti manažérskeho vzdelávania, rozvoja tímov a celostného osobného rozvoja. Pracovala v korporátnych spoločnostiach od trénerskej po manažérsku pozíciu v projektoch s európskym pôsobením. Posledných 13 rokov rozvíja vlastnú spoločnosť Life Up, v rámci ktorej buduje s tímom skúsených profesionálov podpornú platformu pre firemné vzdelávacie programy. Študovala na Slovensku, v Nemecku, absolvovala niekoľko zahraničných študijných aj pracovných pobytov a medzinárodný koučovací výcvik ICF. Je autorkou kreatívnych sebakoučovacích nástrojov (Selfcoaching cards for Managers a TEAM CARDS), ktoré v posledných rokoch používajú koučovia, tréneri, personalisti, ale aj manažéri v 15 krajinách Európy. Verí, že neustály ľudský rozvoj a vzdelávanie zlepšujú kvalitu života vo všetkých oblastiach. Podnecuje ostatných k neustálemu učeniu sa a sebauvedomeniu nezávisle od veku alebo spôsobu života. Aj vďaka tomuto presvedčeniu je spoluzakladateľkou Občianskeho združenia V prúde života, ktorého cieľom je osobnostný rozvoj ľudí zo znevýhodnených skupín. Koučuje jednotlivcov, prevažne manažérov vo vyšších, výkonných a strategických pozíciách. Práca s tímami na rôznych úrovniach, inšpirácie a možnosti v oblasti tímovej dynamiky ju podnecujú k neustálej zvedavosti, pozorovaniu a štúdiu.

Ako sama o sebe rada hovorí: Je hlavne ženou, matkou, manželkou, tiež podporovateľkou kolegov a hodnotných projektov, ale predovšetkým vášnivou pozorovateľkou života. Venuje sa rada aj skupinovému fungovaniu prírodných druhov, ktoré pomáhajú ľuďom lepšie chápať tímové dynamiky, foteniu, filmovej hudbe, tancu a športu.

Janette Šipkovská

Rozhodnutie Janette venovať sa plnohodnotne a výhradne sprevádzaniu ľudí a organizáciám pri ich rozvoji bolo ovplyvnené viac než 17-ročnými skúsenosťami s prácou s ľuďmi na stredných a vyšších manažérskych pozíciách. Pracovala v slovenských aj zahraničných firmách, ako aj nadnárodných korporáciách. Od roku 2011 Janette pôsobí v oblasti rozvoja ľudského potenciálu, je medzinárodne certifikovaná koučka, trénerka, facilitátorka a mediátorka. Vyštudovala Manažment a medzinárodné podnikanie v Bratislave a v zahraničí absolvovala intenzívny medzinárodný koučovací výcvik akreditovaný ICF. Je absolventkou dvojročného psychologického výcviku Integratívna práca s motiváciou a zmenou pod vedením odborného garanta, prof. Antona Heretika. Má akreditované mediátorské vzdelávanie a výcvik lektora ďalšieho vzdelávania s certifikáciou. Absolvovala viacero odborných školení u medzinárodne známych koučov ako je Sandra Wilson, Julie Hay či Marilyn Atkinson, a tiež množstvo ďalších, špecificky zameraných školení na Slovensku a v zahraničí. V oblasti koučovania tvoria jej klientelu prevažne manažéri a podnikatelia či jednotlivci so silným záujmom pracovať na vlastnom rozvoji. Vo firmách externe spolupracuje s manažmentom pri zavádzaní zmien a rozvoji manažérskych zručností a venuje sa téme konfliktov a motivácie. U ľudí veľmi intenzívne vníma ich potenciál a koučovacím prístupom zameraným na riešenie (solutions focused coaching) ich sprevádza pri porozumení samého seba, pri nachádzaní svojich vlastných zdrojov motivácie a riešeniach, prinášajúcim im efektívne a udržateľné výsledky.

Rada trávi čas v prírode, čítaním kníh a venuje sa argentínskemu tangu.

Garant certifikátu

Life Up

Miesto konania

Mercure Bratislava Centrum Hotel****

Žabotova 2

811 04 Bratislava

Hotel Mercure Hotel Mercure Hotel Mercure Hotel Mercure

Mapa

GPS súradnice

N 48° 9' 22.76'' E 17° 6' 28.98'' ‎

MHD info

Hlavná stanica - električka: 1, 2

Autobus: 32, 41, 61, 74, 93, 131, 141

Trolejbus: 201, 210

Vjazd do garáže hotela je z ulice HOLEKOVÁ.

Harmonogram

1. modul: Vedenie rôznych generácií –10.3.2020, 13.10.2020

2. modul: Osobná efektivita lídra – 19.3.2020, 20.10.2020

3. modul: Leaders Skills 21. Cent. – 14.4.2020, 3.11.2020

 

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 12:00  prednáška
 • 12:00 – 13:00  obed
 • 13:00 – 16:00  prednáška a diskusia

Termíny a prihlásenie - Leadership akadémia - Skrytý svet lídra

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • Bratislava
1. modul
 • 10.3.2020
 • Janette Šipkovská, Ľubica Takáčová
 • 300,00 EUR + DPH
Input:
 • Bratislava
Komplexný kurz
 • 10.3.2020 - 14.4.2020
 • Janette Šipkovská, Ľubica Takáčová
 • 900,00 EUR + DPH
Input:
 • Bratislava
2. modul
 • 19.3.2020
 • Janette Šipkovská, Ľubica Takáčová
 • 300,00 EUR + DPH
Input:
 • Bratislava
3. modul
 • 14.4.2020
 • Janette Šipkovská, Ľubica Takáčová
 • 300,00 EUR + DPH
Input:
 • Bratislava
1. modul
 • 13.10.2020
 • Janette Šipkovská, Ľubica Takáčová
 • 300,00 EUR + DPH
Input:
 • Bratislava
Komplexný kurz
 • 13.10.2020 - 3.11.2020
 • Janette Šipkovská, Ľubica Takáčová
 • 900,00 EUR + DPH
Input:
 • Bratislava
2. modul
 • 20.10.2020
 • Janette Šipkovská, Ľubica Takáčová
 • 300,00 EUR + DPH
Input:
 • Bratislava
3. modul
 • 3.11.2020
 • Janette Šipkovská, Ľubica Takáčová
 • 300,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.