Certifikované štúdium:
Online certifikované štúdium: Konsolidovaná účtovná závierka

Základné informácie

Účastnícky poplatok: 620 € bez DPH
Cena zahŕňa pracovné materiály v online forme.

Čas trvania: 4 dni
9:00 - 12:00

Téma

Získate komplexné informácie o konsolidovanej účtovnej závierke.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 1
Najbližší termín: 15.6.2020 - 19.6.2020
Miesto: ONLINE

Popis

Kurz je vedený formou online live seminárov. K dispozícií budete mať kvalitné pracovné podklady a možnosť klásť otázky lektorom. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte: zuzana.cmorejova@dashofer.sk, alebo telefonicky: 0910 343 747.

Kurz je vhodný pre pracovníkov materských spoločností, ktorí zostavujú konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS, ako aj zamestnancov dcérskych spoločností, ktorí majú na starosti reporting  a prípravu konsolidačných podkladov pre materskú spoločnosť podľa požiadaviek IFRS.

Absolvovaním kurzu sa zorientujete v zložitej problematike. Získate teoretický základ konsolidácie, ale najmä množstvo praktických príkladov. Kurz je vedený v slovenskom jazyku.

V závere kurzu preskúšame vaše znalosti. Úspešní absolventi získajú certifikát.

Kontaktná osoba

Zuzana Cmorejová
zuzana.cmorejova@dashofer.sk
0910/343 747

Obsah

1. deň:

Teoretický základ konsolidácie

 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve § 22
 • Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie (IFRS)
 • IFRS 3 – Podnikové kombinácie
 • IFRS 10 – Konsolidovaná účtovná závierka
 • IFRS 11 – Spoločné dohody
 • IFRS 12 – Zverejnenia podielov v iných účtovných jednotkách
 • IAS 28 Investície do pridružených podnikov
 • Jednoduché príklady

 

2. deň:

Konsolidovaná účtovná závierka v príkladoch

 • Určenie obstarávacej ceny finančnej investície a výpočet goodwillu
 • Metóda úplnej konsolidácie
 • Nákupy a predaje dcérskej spoločnosti v priebehu roka
 • Zmeny podielov bez straty ovládania
 • Zmena dcérskej spoločnosti na pridružený podnik
 • Vylučovanie vzájomných vzťahov
 • Strata kontroly nad dcérskym podnikom – odkonsolidácia
 • Konsolidácia zahraničnej účtovnej jednotky a kurzové rozdiely
 • Použitie ekvivalenčnej metódy
 • Nekontrolujúce podiely
 • Zostavenie konsolidovaného výkazu o finančnej situácii (súvaha)
 • Zostavenie výkazu ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku za obdobie
 • Zostavenie výkazu zmien vlastného imania za obdobie
 • Zostavenie výkazu peňažných tokoch za obdobie
 • Poznámky 

3. deň:

Komplexný príklad konsolidovanej účtovnej závierky
Záverečné preskúšanie

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:
Od 25.5.2018 nájdete viac informácií o zhromažďovaní a používaní údajov v našich podrobných pravidlách ochrany osobných údajov. Tieto informácie nájdete na našej webstránke na Ochrana osobných údajov.

Čo získate

 • Kvalitný teoretický základ z problematiky konsolidácie.
 • Praktické ukážky konsolidácie a komplexný príklad zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky.
 • Individuálny prístup.
 • Certifikát po úspešnom zvládnutí záverečného testu.
 • Podklady na školenie a množstvo príkladov.

Certifikát

 • Certifikát potvrdzuje odborné vydavateľstvo Verlag Dashöfer.
 • Ako príjemca certifikátu máte konkurenčnú výhodu na trhu práce a väčšiu dôveru zamestnávateľov vo vaše vedomosti.
 • Vzdelávanie ponúka dôkladnú prípravu na skúšku, mentorovanie a poradenstvo odborníkov.
 • Podmienkou získania certifikátu je úspešne vyriešený záverečný test.

 

Cieľová skupina

Kurz je určený ekonómom a účtovníkom, ktorí chcú nadobudnúť komplexné a praktické poznatky z problematiky konsolidovanej účtovnej závierky. Je vhodný pre pracovníkov materských spoločností, ktorí zostavujú konsolidovanú účtovnú závierku podľa IFRS, ako aj zamestnancov dcérskych spoločností, ktorí majú na starosti reporting a prípravu konsolidačných podkladov pre materskú spoločnosť podľa požiadaviek IFRS.

Lektor

Ing. Jana Mundierová

Ing. Jana Mundierová

Pôsobí ako audítorka v stavebných a obchodných spoločnostiach, venuje sa ekonomickému poradenstvu pri spracovaní podnikateľských zámerov, účtovnému poradenstvu. Je uznávanou lektorkou a expertkou na IFRS.

Garant certifikátu

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Harmonogram

Časový harmonogram: 

 1. 15.6. - (9.00 – 12.00)
 2. 16.6. -  (9.00 – 12.00)
 3. 18.6. -  (9.00 – 12.00)
 4. 19.6. -  (9.00 – 12.00)

Termíny a prihlásenie - Online certifikované štúdium: Konsolidovaná účtovná závierka

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • ONLINE
 • 15.6.2020 - 19.6.2020
 • Ing. Jana Mundierová
 • 620,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.