Partneri

HRCOMM

HRCOMM - Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov

Spája HR komunitu a vytvára jedinečný priestor na zdieľanie praktických skúseností. Členmi sú spravidla personálni manažéri. Zároveň prináša nové informácie, trendy a praktické riešenia pre rozvoj HR komunity na Slovensku.
Ginall & Robinson

GINALL & ROBINSON

Poskytuje firmám služby a starostlivosť v takmer všetkých oblastiach moderného podnikania - od auditu a účtovníctva cez daňové plánovanie až po konzultácie a poradenstvo.
Grafton

Grafton

Popredný dodávateľ personálnych služieb v oblasti náboru, talent manažmentu a rozličných HR riešení s viac ako 30-ročnými skúsenosťami.
Motúzová & Lacko

Motúzová & Lacko - advokátska kancelária pre digitálnu dobu

V oblasti fúzií a akvizícií poskytuje slovenským a zahraničným klientom právne a poradenské služby najvyššieho štandardu. Súčasťou agendy je predovšetkým poradenstvo a zastupovanie klienta počas negociácií projektu, komplexný právny audit a príprava a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie.
SEVS

SEVS - Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Ambíciou SEVS je rozvíjať hodnoty vzdelania a kultúry, poznania a vzdelanosti. SEVS ponúka špecializované úplné univerzitné vzdelanie v atraktívnych a úzko profilovaných akreditovaných študijných programoch, ktoré sú zamerané na medzinárodné vzťahy a environmentálne manažérstvo.
SAF

SAF - Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Asociácia upevňuje vzájomnú solidaritu a spoluprácu finančníkov v slovenských spoločnostiach, zaujíma stanoviská k novým zámerom, legislatívnym zmenám a trendom v ekonomickom prostredí SR. Úzko spolupracuje s vedeckým svetom, organizuje odborné semináre a brainstormingové stretnutia.

Startitup.sk

Startupový komunitný portál. Je štartovacou čiarou pre množstvo mladých ľudí. Takých, ktorí chcú zatriasť týmto svetom a ukázať, že aj na Slovensku a v Čechách sú šikovní ľudia.

Ratio Services

Poskytuje služby v oblasti kybernetickej, informačnej a fyzickej bezpečnosti, podporu procesov v oblasti ochrany osobných údajov, ako aj súdnoznalecké úkony v oblasti bezpečnosti informačných systémov.

Life Up

Spoločnosť Life Up je poradensko-vzdelávacia spoločnosť, ktorá vytvára prostredie, podmienky a inšpirácie pre celostné aj firemné vzdelávanie.
Podporu a rozvoj potenciálu ľudí pomocou fokusne vzdelávacích programov prispôsobujeme potrebám cieľovej skupiny. Prostredníctvom rôznych doplnkových a rozvojových nástrojov motivujeme účastníkov vzdelávať sa, a to aj následne po školeniach. Sme súčasťou hodnotných projektov, ktorých myšlienkou je neustále vzdelávanie a rozvoj, ktorý zvyšuje celkovú kvalitu života.
V centre skúseností a záujmu všetkých trénerov, konzultantov a koučov spoločnosti Life Up najviac rezonujú líderské a tímové témy.