Certifikované štúdium:
Senior mzdová účtovníčka

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celého kurzu a plnohodnotný obed.

Čas trvania: 5 dní
8.30-16.00

Téma

Kurz sa venuje problematike registrácií, benefitov, cestovných náhrad, štatutárov. Lektorka sa zameria aj na exekúcie, zdaňovanie príjmov či sociálny fond. Ako mzdárka pri svojej práci často riešite aj personálne otázky, preto sme do obsahu kurzu zakomponovali aj časť venovanú vybraným témam zákonníka práce.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 5
Najbližší termín: 19.11.2020 - 24.11.2020
Miesto: ONLINE

Popis

Jedinečný a komplexný kurz ukončený certifikátom.

Je určený mzdovým účtovníčkam, ktoré potrebujú nadobudnúť detailné informácie a rozšíriť svoje obzory. Cieľom je poskytnúť kvalitné, praktické vzdelávanie. Nadobudnuté poznatky mzdárky využijú vo svojej každodennej práci. Vzdelávací program je ukončený preskúšaním a certifikátom.

Tematicky sa kurz venuje problematike registrácií, benefitov, cestovných náhrad, štatutárov. Lektorka sa zameria aj na exekúcie, zdaňovanie príjmov či sociálnemu fondu. Mzdárky pri svojej práci často riešia i personálne otázky. Do obsahu kurzu je preto zakomponovaná aj časť venovaná vybraným témam zákonníka práce.

Kurz Senior mzdová účtovníčka okrem širokého obsahového záberu ponúka aj odovzdanie dlhoročných skúseností lektoriek Júlie Pšenkovej a Zděňky Dvoranovej.

Získajte návod, ako optimálne nastaviť procesy na oddelení. Fungujúci time manažment je v mzdovej účtárni podstatný.

Kurz je interaktívny a umožňuje riešiť a konzultovať konkrétne problémy priamo s lektormi.

Rozsah školenia: 4 dni interaktívneho školenia + 1 deň dodatočných konzultácií ukončený testom

Kontaktná osoba

Zuzana Cmorejová
zuzana.cmorejova@dashofer.sk
0910/343 747

Obsah

Témy: kurz mzdy pre pokročilých:

 • Registrácia v sociálnej a zdravotnej poisťovni
 • Zamestnanecké benefity
 • Súbeh funkcií štatutárneho orgánu
 • Cestovné náhrady
 • Exekúcie
 • Zdaňovanie príjmov zamestnancov
 • Sociálny fond
 • Zákonník práce pre mzdárky

1. deň

Interaktívne školenie – Mzdy: 9.00 – 16.00 h

Lektorka: Júlia Pšenková

Registrácia v sociálnej a zdravotnej poisťovni v roku 2020

Zdravotné poistenie:

 • registrácia pracovného pomeru,
 • registrácia zamestnanca s odvodovou úľavou,
 • registrácia dohody o prácach mimo pracovný pomer,
 • nástup na materskú dovolenku, ukončenie materskej dovolenky,
 • nástup na rodičovskú dovolenku, ukončenie rodičovskej dovolenky,
 • poskytnutie neplateného voľna,
 • absencia,
 • registrácia štatutára,
 • registrácia zamestnanca s doplatkom po ukončení pracovného pomeru,
 • registrácie pri súbehu pracovného pomeru a dohody,
 • registrácie pri súbehu štatutára a pracovného pomeru,
 • vplyv registrácie na mesačné výkazy.

Sociálne poistenie:

 • registrácia pracovného pomeru,
 • registrácia zamestnanca s odvodovou úľavou,
 • registrácia pravidelnej dohody o prácach mimo pracovný pomer,
 • registrácia nepravidelnej dohody o prácach mimo pracovný pomer,
 • nástup na materskú dovolenku, ukončenie materskej dovolenky,
 • nástup na rodičovskú dovolenku, ukončenie rodičovskej dovolenky,
 • poskytnutie neplateného voľna,
 • absencia,
 • zmena osobných údajov,
 • registrácia štatutára s pravidelnou odmenou,
 • registrácia štatutára s nepravidelnou odmenou,
 • registrácia zamestnanca s doplatkom po ukončení pracovného pomeru,
 • registrácie pri súbehu pracovného pomeru a dohody,
 • registrácie pri súbehu štatutára a pracovného pomeru,
 • vplyv registrácie na mesačné výkazy.

Zamestnanecké benefity – aktuálne trendy z pohľadu daní a odvodov

 • Zamestnanecké benefity a spôsoby ich poskytovania
 • Pracovná zmluva a benefity
 • Čo je benefit, z čoho platiť daň, odvody:
  • mobilný telefón,
  • dovolenka navyše, regeneračné voľno, kompenzácia PN,
  • pracovný odev a pomôcky, strava, občerstvenie na pracovisku,
  • plnenia zo sociálneho fondu,
  • vzdelávanie a teambuilding,
  • rekreácie a šport,
  • sociálna výpomoc, dary,
  • opcie, akcie a iné,
  • prednostné a neprednostné zrážky zo mzdy.

 2. deň

Interaktívne školenie – Mzdy: 9.00 – 16.00 h

Lektorka: Júlia Pšenková

Odvodové a daňové riešenie povinností štatutárneho orgánu a jeho súbehu so zamestnaneckým pomerom

 • Definícia člena štatutárneho orgánu, vznik, ukončenie výkonu funkcie
 • Zmluva o výkone funkcie, mandátna zmluva
 • Kombinácia zmluvy o výkone funkcie s pracovnou, prípadne manažérskou zmluvou
 • Zdravotné poistenie – registračné povinnosti štatutára, kombinácia s pracovným pomerom
 • Zdravotné poistenie – vymeriavací základ, výška odvodu, výkazy, splatnosť poistného
 • Sociálne zabezpečenie – pravidelný a nepravidelný príjem – registračné povinnosti štatutára, kombinácia s pracovným pomerom
 • Sociálne zabezpečenie – pravidelný a nepravidelný príjem – vymeriavací základ, výška odvodu, výkazy, splatnosť poistného
 • Štatutár z pohľadu dane z príjmov zo závislej činnosti
 • Dividendy

Cestovné náhrady podľa platnej legislatívy v roku 2020

 • Definícia pracovnej cesty
 • Príkaz na pracovnú cestu
 • Nároky pri tuzemskej pracovnej ceste
 • Nároky pri zahraničnej pracovnej ceste
 • Použitie motorového vozidla
 • Vyúčtovanie pracovnej cesty
 • Vreckové
 • Preddavok na pracovnú cestu
 • Nároky štatutárov v súvislosti s cestovnými náhradami

 3. deň

Interaktívne školenie – Mzdy: 9.00 – 16.00 h

Lektorka: Júlia Pšenková

Exekúcie v mzdovej učtárni

 • Zrážky zo mzdy prednostné, neprednostné
 • Zrážky so súhlasom zamestnanca
 • Exekúcie podľa exekučného poriadku
 • Povinnosti zamestnávateľa – poskytnutie súčinnosti
 • Výpočet exekúcie
 • Tretinový systém
 • Poradie exekúcií

Sociálny fond

 • Tvorba sociálneho fondu
 • Výška
 • Základ pre výpočet
 • Účtovanie, prenos zostatku
 • Použitie sociálneho fondu
 • Zákaz diskriminácie
 • Smernica
 • Príspevok na dopravu
 • Príspevok na stravné
 • Kultúrne a športové podujatia
 • Rekreácie
 • Zdravotná starostlivosť
 • DDS
 • Sociálna politika

Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti

 • Povinnosť požiadať o ročné zúčtovanie dane (RZDP)
 • Lehoty v RZDP
 • Nezdaniteľné časti základu dane a iné daňové úľavy
 • Daňový bonus na dieťa
 • Daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie
 • Výpočet RZDP a jeho zúčtovanie so zamestnancom
 • Daňové tlačivá
 • Nedoplatky/pre­platky RZDP a ich vyrovnanie
 • Darovanie 2 % dane

 4. deň

Interaktívne školenie – Zákonník práce: 9.00 – 16.00 h

Lektorka: JUDr. Zděňka Dvoranová

Zákonník práce pre mzdárku

 • Výklad vybraných pojmov
 • Predzmluvné vzťahy
 • Druhy pracovných pomerov
 • Pracovná zmluva, zmena pracovnej zmluvy
 • Mzdové podmienky, diskriminácia
 • Evidencia dochádzky
 • Dovolenka a prekážky v práci
 • Mzdové zvýhodnenia
 • Mzda pri výkone inej práce
 • Splatnosť a výplata mzdy
 • Stravovanie, príspevok na rekreáciu
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 5. deň

Dodatočné konzultácie a záverečný test, termín bude stanovený po odkonzultovaní skupiny s lektorkami.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:
Od 25.5.2018 nájdete viac informácií o zhromažďovaní a používaní údajov v našich podrobných pravidlách ochrany osobných údajov. Tieto informácie nájdete na našej webstránke na Ochrana osobných údajov.

Čo získate

 • Komplexné, nadstavbové, odborné a hlavne praktické informácie, ktoré využije každý senior mzdový účtovník.
 • Návod, ako nastaviť procesy v mzdovej účtarni optimálne.
 • Podrobný pracovný materiál.
 • Individuálny prístup a možnosť diskutovať s lektormi z praxe.
 • Po zaregistrovaní na kurz vám elektronicky pošleme podklady na samoštúdium. Na kurze zároveň obdržíte kvalitne spracovaný študijný materiál.
 • Záverečné preskúšanie formou testu.
 • Certifikát.

Certifikát

 • Certifikát potvrdzuje odborné vydavateľstvo Verlag Dashöfer.
 • Ako príjemca certifikátu máte konkurenčnú výhodu na trhu práce, väčšiu dôveru zamestnávateľov vo vaše vedomosti.
 • Vzdelávanie ponúka dôkladnú prípravu na skúšku, mentorovanie a poradenstvo odborníkov.
 • Podmienkou získania certifikátu je úspešne vyriešený test, čo znamená minimálne 60 % správnych odpovedí na otázky otvoreného a uzavretého typu.

Cieľová skupina

Mzdové účtovníčky, mzdový účtovníci s praxou, ktoré si chcú prehĺbiť svoje vedomosti. Certifikovaný kurz ponúka väčšiu konkurenčnú výhodu na trhu práce a dôveru zamestnávateľov vo vaše vedomosti.

Lektor

Júlia Pšenková

Júlia Pšenková

Odborníčka na mzdovú problematiku, sociálne a zdravotné poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Venuje sa aj oblasti benefitov, cestovných náhrad a zrážok zo mzdy vrátane exekúcií. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti nadobudla počas 20-ročnej praxe. Má skúsenosti aj s riešeniami odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov. V súčasnosti sa venuje lektorskej činnosti.

JUDr. Zdeňka Dvoranová

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Špecialista na pracovné právo  s  dlhoročnou praxou v tejto oblasti, lektorka. Vyštudovala Právnickú fakultu UK, Bratislava – právo. Absolvovala postgraduálne štúdium, Právnická fakulta  Univerzita Karlova, Praha, ČR – pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, personálna práca a postgraduálne štúdium, Právnická fakulta Univerzita Komenského Bratislava – pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Pracovala ako právnička, neskôr ako HR Manager a následne pracovala ako expert v oblasti pracovného práva  a práva sociálneho zabezpečenia, niekoľko období bola vedená na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava a vykonávala činnosť sprostredkovateľa a rozhodcu na riešenie kolektívnych sporov podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.  prístup.

Garant certifikátu

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Miesto konania

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

GPS súradnice

N 48°09'25.1" E 17°06'37.9" ‎

MHD

 • SMER: z Mlynské Nivy na závstavku Nám. Franza Liszta: 210, 21
 • SMER: z Petržalky na zástavku SAV: 93, 83, 84
 • SMER: z Dúbravky na zástavku SAV: 93, 83, 84, 212

BEZPLATNÉ PARKOVANIE

 • Parkovisko na Šancovej ulici - IMHD Karpatská (GPS: 48.156420532, 17.112048268)
 • Parkovanie je možné po predložení vouchera, ktorý obdržíte e-mailom najneskôr deň pred konaním kurzu.

Mapa

Harmonogram

Školenia:

1 deň: (21.9.2020), (19.11.2020), (22.3.2021), (20.10.2021) -  interaktívne školenie mzdy pre pokročilých: 9.00 – 16.00 hod.

2 deň: (22.9.2020), (20.11.2020), (23.3.2021), (21.10.2021) - interaktívne školenie mzdy pre pokročilých: 9.00 – 16.00 hod.

3 deň: (23.9.2020), (23.11.2020), (24.3.2021), (22.10.2021) - interaktívne školenie mzdy pre pokročilých: 9.00 – 16.00 hod.

4 deň: (29.9.2020), (24.11.2020), (31.3.2021), (30.10.2021) -  interaktívne školenie zákonník práce: 9.00 – 16.00 hod.

Dodatočné konzultácie a záverečný test:

5 deň: dodatočné konzultácie a záverečný test, termín bude stanovený po dohode skupiny s lektorkami.

 

Harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  obed
 • 12:30 – 16:00  prednáška 

Termíny a prihlásenie - Senior mzdová účtovníčka

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • ONLINE
 • 19.11.2020 - 24.11.2020
 • Júlia Pšenková, JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 850,00 EUR + DPH
Input:
 • Bratislava
 • 22.3.2021 - 31.3.2021
 • Júlia Pšenková, JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 850,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 22.3.2021 - 31.3.2021
 • Júlia Pšenková, JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 850,00 EUR + DPH
Input:
 • Bratislava
 • 20.10.2021 - 30.10.2021
 • Júlia Pšenková, JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 850,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 20.10.2021 - 30.10.2021
 • Júlia Pšenková, JUDr. Zdeňka Dvoranová
 • 850,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.