Certifikované štúdium:
US GAAP komplexný kurz I.

Základné informácie

Účastnícky poplatok zahŕňa pracovné materiály a v prípade osobnej účasti aj občerstvenie počas celého kurzu a plnohodnotný obed.

Čas trvania: 3 dni
8.30-16.00

Téma

Trojdenné modulové školenie ponúka účastníkom možnosť lepšie sa orientovať v problematike účtovných štandardov USA – US GAAP.  Počas školenia  budú rozoberané témy aplikované na praktických príkladoch. Kurzy prebiehajú v malých skupinách, čo zabezpečuje individuálny prístup.

termín

Počet seminárov k dispozícií : 7
Najbližší termín: 12.11.2020 - 27.11.2020
Miesto: ONLINE

Popis

Trojdňové modulové školenie  ponúka účastníkom možnosť lepšie sa orientovať v problematike účtovných štandardov USA – US GAAP.  Počas školenia  budú rozoberané témy aplikované na praktických príkladoch. Kurzy prebiehajú v malých skupinách, čo zabezpečuje individuálny prístup.

Kontaktná osoba

Zuzana Cmorejová
zuzana.cmorejova@dashofer.sk
0910/343 747

Obsah

1. deň

Úvod do všeobecne prijatých účtovných štandardov USA- US.GAAP. Porovnanie US GAAP, IFRS a slovenskej legislatívy.

 • Koncepčný rámec:
  • prezentácia účtovnej závierky,
  • výkaz ziskov a strát, Pravidelné a nepravidelné položky, komplexný výsledok hospodárenia,
  • výkaz nerozdeleného zisku a Súvaha, Výkaz o zmenách vo vlastnom imaní,
  • praktická časť vo forme príkladov,
  • výkaz peňažných tokov,
  • udalosti po vykazovanom období.
 • Diskusia.

2. deň

 • Peniaze, peňažné ekvivalenty a pohľadávky.
 • Zásoby.
 • Dlhodobý a krátkodobý finančný majetok.
 • Dlhodobý hmotný majetok, odpisovaný a neodpisovaný.
 • Nehmotný majetok a zníženie hodnoty majetku.
 • Krátkodobé záväzky, rezervy a podmienené záväzky.
 • Dlhodobé záväzky.
 • Realizačný princíp a  metódy uznania výnosov (percento ukončenosti projektu a metóda ukončeného projektu).
 • Daň z príjmu a odložené daňové záväzky a pohľadávky.

3. deň

 • Vlastné zdroje: základné imanie a emisné ážio.
 • Nerozdelený zisk minulých období, vlastné akcie.
 • Zisk na akciu a finančné nástroje spôsobujúce zriedenie zisku na akciu.
 • Výkaz o zmenách vo vlastnom imaní, riešenie problémov a práca s finančnými výkazmi.
 • Chyby v účtovníctve a zmeny účtovnej politiky.
 • Diskusia.

Máte otázky k tomuto semináru?

Radi Vám pomôžeme!

Input:
Od 25.5.2018 nájdete viac informácií o zhromažďovaní a používaní údajov v našich podrobných pravidlách ochrany osobných údajov. Tieto informácie nájdete na našej webstránke na Ochrana osobných údajov.

Čo získate

 • Základnú orientáciu v komplikovanej problematike US GAAP.
 • Prehľad v najpoužívanejších účtovných štandardoch.
 • Kurz je vedený v slovenskom jazyku.
 • Konkurenčnú výhodu na trhu práce.
 • Šancu na vyššiu pracovnú pozíciu.
 • Po zaregistrovaní na kurz vám elektronicky pošleme podklady na samoštúdium. Na kurze zároveň obdržíte kvalitne spracovaný študijný materiál.
 • Certifikát.

Certifikát

 • Certifikát potvrdzuje odborné vydavateľstvo Verlag Dashöfer.
 • Ako príjemca certifikátu máte konkurenčnú výhodu na trhu práce, väčšiu dôveru zamestnávateľov vo vaše vedomosti.
 • Vzdelávanie ponúka dôkladnú prípravu na skúšku, mentorovanie a poradenstvo odborníkov.
 • Podmienkou získania certifikátu je úspešne vyriešený test, čo znamená minimálne 60 % správnych odpovedí na otázky otvoreného a uzavretého typu.

Cieľová skupina

ekonómom, účtovníkom, záujemcom o problematiku

Lektor

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.

Lektorka sa radí medzi špecialistov v oblasti medzinárodného účtovníctva a kontrolingu s bohatými teoretickými a praktickými skúsenosťami. Je docentkou Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako dohliadač audítorských spoločností pre Úrad pre dohľad nad výkonom auditu pri MF SR. Taktiež je členkou organizácie American Accounting Association - Asociácia amerických účtovníkov.

Výhody kurzu

 • Prebieha v malej skupine účastníkov – garantujeme maximálny počet 12 účastníkov.
 • Obsah kurzu je postavený tak, aby ste získali kvalitný teoretický základ, ako aj konkrétne poznatky z praxe.
 • Individuálny prístup lektorov počas kurzu a možnosť ďalších konzultácií.
 • Získanie certifikátu.
 • Ucelené a komplexné podklady na školenie + doplnkové informácie na prípravu na test.

Garant certifikátu

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Miesto konania

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

Železničiarska 13

811 04 Bratislava

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.

GPS súradnice

N 48°09'25.1" E 17°06'37.9" ‎

MHD

 • SMER: z Mlynské Nivy na závstavku Nám. Franza Liszta: 210, 21
 • SMER: z Petržalky na zástavku SAV: 93, 83, 84
 • SMER: z Dúbravky na zástavku SAV: 93, 83, 84, 212

BEZPLATNÉ PARKOVANIE

 • Parkovisko na Šancovej ulici - IMHD Karpatská (GPS: 48.156420532, 17.112048268)
 • Parkovanie je možné po predložení vouchera, ktorý obdržíte e-mailom najneskôr deň pred konaním kurzu.

Mapa

Harmonogram

Harmonogram:

1 deň: interaktívne školenie: 9.00 – 16.00 hod. (12.11.2020)

2 deň: interaktívne školenie: 9.00 – 16.00 hod. (13.11.2020)

3 deň: interaktívne školenie: 9.00 – 14.00 hod. (27.11.2020)

Dodatočné konzultácie a záverečný test:

3 deň: dodatočné konzultácie a záverečný test: 14.00 – 15.30 podľa potreby

Harmonogram

 • 08:30 – 09:00  registrácia účastníkov
 • 09:00 – 11:30  prednáška
 • 11:30 – 12:30  obed
 • 12:30 – 16:00  prednáška 

Termíny a prihlásenie - US GAAP komplexný kurz I.

Miesto
Dátum
Lektor
Cena
Prihlásiť sa
 • ONLINE
 • 12.11.2020 - 27.11.2020
 • doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
 • 620,00 EUR + DPH
Input:
 • Bratislava
 • 15.2.2021 - 17.2.2021
 • doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
 • 620,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 15.2.2021 - 17.2.2021
 • doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
 • 620,00 EUR + DPH
Input:
 • Bratislava
 • 19.7.2021 - 21.7.2021
 • doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
 • 620,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 19.7.2021 - 21.7.2021
 • doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
 • 620,00 EUR + DPH
Input:
 • Bratislava
 • 6.12.2021 - 8.12.2021
 • doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
 • 620,00 EUR + DPH
Input:
 • ONLINE
 • 6.12.2021 - 8.12.2021
 • doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.
 • 620,00 EUR + DPH
Input:

Ešte sú k dispozícii voľné miesta.
K dispozícií je už len obmedzený počet miest.
Tento termín je žiaľ vypredaný.
Garancia termínu.